Donations

تبرعات لجمعية الإسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير
للمركز الطبي الإجتماعي – بيتنا عن عام 2015
المبلغ رقم الأيصال الأسم تاريخ
5,634 $ 18763 Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad 31/01/2015
600,000 LBP 18764 Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad 31/01/2015
Rescue Activities:

Future Plan

Rescue & Social Services Association